Hoppa till sidans innehåll
Framsida » Tolkbeställning

Tolkbeställning

Du kan enkelt och tillförlitligt beställa tolk av oss

Har du en kund eller patient i behov av teckenspråkstolkning eller skrivtolkning? Du kan göra en tolkbeställning med blanketten nedan eller genom att kontakta vår tolkförmedling. Förmedlingskontoren har öppet vardagar klockan 8-16. I brådskande situationer när kontoren är stängda, kan du kontakta tolkarna direkt.

Kompetenta tolkar för just din beställning

Om du har ett tolkningsbeslut som beviljats av FPA kan du beställa tolk via FPA:s center för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning här. Du kan välja vilka av Vias tolkar som bäst matchar ditt behov här och lägga till dem på din tolklista för FPA:s beställningar.

Tolkning i nödsituationer

Med nödsituation avses en situation som hotar tolkanvändarens liv, hälsa eller egendom. Om FPA:s center för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning har stängt och du är i nöd och behöver tolkning, kan du direkt kontakta vem som helst av de akuta tolkar som verkar i ditt område. Du kan kontakta dem via sms, videosamtal eller samtal.

Tolken svarar på sin fritid, om möjligt. Om tolken inte svarar, ta kontakt med en annan akut tolk. Vi kan tyvärr inte garantera akut tolkning i nödsituationer.