Hoppa till sidans innehåll

Studietolkning

Samarbete i alla branscher!

Framsida » Tolkning » Studietolkning

Vi tolkar i skolor och läroverk, där någon av de studerande behöver teckenspråks- eller skrivtolkning. Vi kan tolka i väldigt varierande situationer: från småbarnspedagogik till doktorsstudier, i svetsningssalar eller i sjukhussalar.

Målet med tolkningen är att möjliggöra jämlikt deltagande för den student som använder tolkningstjänsten. Studietolkning kan genomföras som teckenspråkstolkning, skrivtolkning eller som en kombination av dessa, på plats eller på distans. Vi tolkar i alla situationer relaterade till studierna: på lektioner, i grupparbeten och under praktikperioder. Studietolkning genomförs främst som partolkning.

FPA har ansvar att ordna tolkning för studier efter grundskolan, men det går att beställa tolkning för småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundskoleundervisning via oss. Vi tolkar också enskilda kurser. Kontakta gärna vår tolkförmedling för mer information. 

Våra tolkar har en bred kompetens inom många olika branscher. De har ett tätt samarbete både med studenten själv och med lärarna.