Hoppa till sidans innehåll
Framsida » Kontrollera ditt dataskydd

Kontrollera ditt dataskydd

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter Via har om dig i sina register. Du kan också när som helst be att få dina personuppgifter rättade, uppdaterade eller raderade. Observera dock att sådana personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som är definierade i vår dataskyddspolicy eller som lagen kräver att vi ska förvara inte kan raderas. 

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Därefter hanterar vi inte dina personuppgifter om inte annan laglig grund är tillämplig.

Om du vill göra dina rättigheter gällande kontakta oss via e-post till info@osuuskuntavia.fi

Läs vår dataskyddspolicy

Blockera cookies

Läs mer om dataskydd på webbplatser