Hoppa till sidans innehåll

Evenemangs- ja mediatolkning

Tillgänglighet genom tolkning

Bild: Lauri Heikkinen / Statsrådets kansli

Framsida » Tolkning » Evenemangs- och mediatolkning

Seminarietolkning

Våra erfarna seminarietolkar kan tolka tillställningar av alla de slag, både på plats och på distans. Vi erbjuder tolkning från svenska, finska eller engelska till finlandssvenskt teckenspråk.

Tolkning av webbinarier kan streamas och filmas i era egna utrymmen eller ordnas på distans. Våra samarbetspartner kan sköta det tekniska genomförandet. Vi kan vid behov också stå till tjänst med att spela in tolkningen

Mediatolkning och -översättning

Att tolka teckenspråk framför en kamera på ett naturligt sätt kräver speciell kompetens. Vi är glada att kunna erbjuda även dessa kunskaper. Våra tolkar är specialiserade på att tolka intervjuer, direktsändningar och inspelningar. Du har kanske sett våra tolkar i tv-sändningar där de tolkat bland annat presidentens nyårstal, slottsbalen eller olika valdebatter till finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Vi översätter också videomaterial till finlandssvenskt teckenspråk.

Tolkning av konst och kultur

Tolkning av scenkonst går att genomföra på många olika sätt. Tolkningen kan vara en del av själva framförandet eller ordnas så att tolkarna står på sidan av scenen. Teckenspråkstolkning gör konserter eller musikframträdanden till visuella upplevelser.

Bekanta dig med våra tolkningar

Tillgänglig kultur

Vias tolk står på scen. I bakgrunden syns skådespelare.

Luckan skapade en webbsida om tillgänglig kultur för olika kulturaktörer. Via var med i den del som behandlar teckenspråkstolkning, både i förarbetet och i själva videoklippet.

Se webbsidan här.

Från Via deltog: Ellen

2019

Smakprov på kommande program

Två av evenemangets konferencierer och i högra nedre hörnet en lucka med två tolkar.

Svenska Teatern ville erbjuda information om spelårets program också för teckenspråkiga. Ellen och Hannaliisa tolkade presentationer, intervjuer och korta inslag av föreställningar och konserter till finlandssvenskt teckenspråk från svenska och engelska.

Se inspelningen

Från Via deltog: Ellen och Hannaliisa

2019

Slottsbalen 2020 teckenspråkstolkning

På en stor skärm i en distanssändning syns president Sauli Niinistö. Till höger finns två luckor med tolkar.

Självständighetsmottagningen under coronaåret 2020 tolkades till finskt teckenspråk av fyra tolkar: Ellen, Heidi, Maarit och Outi. För att lyckas med en tolkning av detta slag är gott samarbete med produktionsteamet och omsorgsfull förberedelse av största vikt. Sändningen innehöll bland annat musikframträdanden och flerspråkiga inslag som krävde extra noggrannhet av tolkarna. Slottsbalen har tolkats till finskt teckenspråk av Vias tolkar sedan 2014.

Se inspelningen

Från Via deltog: Ellen, Heidi, Maarit och Outi