Hoppa till sidans innehåll
Tre av Vias anställda fikar och småpratar. En av dem skriver i ett häfte.

Framsida » Via som företag

Via som företag

Vi som jobbar på Via är ungefär 90 till antalet; ett gäng skickliga proffs med en positiv attityd och en stark vilja att utveckla vårt kunnande.  

Vi är teckenspråkstolkar, skrivtolkar, lärare i teckenspråk och teckenkommunikation samt administrativ personal. Våra verksamhetsområden är främst Norra Finland och Uleåborgstrakten, Norra Savolax, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland och Nyland.

Jämlikhet är en av våra viktigaste värderingar och genomsyrar all vår verksamhet. Vår målsättning är att hitta lämpliga tolkar för varje enskilt tillfälle. Andra viktiga värderingar är trivsel på arbetsplatsen, god kvalitet på tolkningen och fortbildning av personalen. I detta tar vi stöd av våra förmedlingskontor, vår utbildningsplanerare, tolkarnas närmaste chefer (regionchefer) samt vår ekonomichef och verkställande direktör.

Vi har omfattande kollektivavtal både för månadsanställda och timanställda. Alla som är anställda av andelslaget får vara med och påverka verksamheten. Hos oss finns det möjlighet till distansarbete, deltidsarbete samt till andra flexibla lösningar. Personalomsättningen är liten, vilket betyder att våra arbetare trivs.

Se kollektivavtal och förändringar för månadanställda 2024
Se kollektivavtal och förändringar för timanställda 2024

Våra kollektivavtal finns tyvärr endast på finska.

Vår mission

  • Via främjar jämlikhet genom att producera utmärka tolknings- och undervisningstjänster.
  • Vi håller det vi lovar.
  • Vi värdesätter de anställdas välmående och det märks på deras arbetsresultat.
  • Via är nära.

Ett andelslag som ägs av tolkar

Via är ett företag som ägs av tolkar. Andelslaget grundades 1999 med målsättningen att skapa en trivsam arbetsplats med god gemenskap och en tryggad inkomst för oss själva.  

Andelslaget har 33 ägare. Den högsta beslutsfattande makten innehas av medlemmarna och beslutsfattandet är demokratiskt: varje medlem har en röst. Verksamheten leds av verkställande direktören Raija. 

Via har förbundit sig till de internationella principerna för andelslagsverksamhet. Målet är att ständigt och aktivt utveckla branschen så rättvist som möjligt. Vårt långsiktiga utvecklingsarbete har pågått i över 20 år och har gett oss en ställning som experter inom teckenspråkstolkning. Eftersom företaget ägs av tolkar finns det möjlighet till många typer av brainstorming för att utveckla teckenspråksbranschen. 

Styrelsemedlemmarna

Laura Sivonen

Laura Sivonen

ordförande

050 564 4527

laura.sivonen@osuuskuntavia.fi

Emilia Norppa

Emilia Norppa

vice ordförande

050 345 4715

emilia.norppa@osuuskuntavia.fi

Huhtinen_Hannaliisa

Hannaliisa Huhtinen

sekreterare och talesperson

040 703 4869

hannaliisa.huhtinen@osuuskuntavia.fi

Päivi Granö

Päivi Granö

medlem

050 432 5487

paivi.grano@osuuskuntavia.fi

Anitta Malmberg

Anitta Malmberg

medlem

044 595 2222

anitta.malmberg@osuuskuntavia.fi

Terhi Kalliomäki

Terhi Kalliomäki

suppleant

040 561 4675

terhi.kalliomaki@osuuskuntavia.fi

Heidi Siivonen

Heidi Siivonen

suppleant

050 378 4593

heidi.siivonen@osuuskuntavia.fi