Hoppa till sidans innehåll

Framsida » Via som företag

Via som företag

Vi som jobbar på Via är ungefär 90 till antalet; ett gäng skickliga proffs med en positiv attityd och en stark vilja att utveckla vårt kunnande.  

Vi är teckenspråkstolkar, skrivtolkar, lärare i teckenspråk och teckenkommunikation samt administrativ personal. Våra verksamhetsområden är främst Norra Finland och Uleåborgstrakten, Norra Savolax, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland och Nyland.

Jämlikhet är en av våra viktigaste värderingar och genomsyrar all vår verksamhet. Vår målsättning är att hitta lämpliga tolkar för varje enskilt tillfälle. Andra viktiga värderingar är trivsel på arbetsplatsen, god kvalitet på tolkningen och fortbildning av personalen. I detta tar vi stöd av våra förmedlingskontor, vår utbildningsplanerare, tolkarnas närmaste chefer (regionchefer), vår servicechef samt vår verkställande direktör.

Vi har omfattande kollektivavtal både för månadsanställda och timanställda. Alla som är anställda av andelslaget får vara med och påverka verksamheten. Hos oss finns det möjlighet till distansarbete, deltidsarbete samt till andra flexibla lösningar. Personalomsättningen är liten, vilket betyder att våra arbetare trivs.

Se kollektivavtal och förändringar för månadanställda 2021
Se kollektivavtal och förändringar för timanställda 2021

Våra kollektivavtal finns tyvärr endast på finska.

Vår mission

  • Via främjar jämlikhet genom att producera utmärka tolknings- och undervisningstjänster.
  • Vi håller det vi lovar.
  • Vi värdesätter de anställdas välmående och det märks på deras arbetsresultat.
  • Via är nära.

Ett andelslag som ägs av tolkar

Via är ett företag som ägs av tolkar. Andelslaget grundades 1999 med målsättningen att skapa en trivsam arbetsplats med god gemenskap och en tryggad inkomst för oss själva.  

Andelslaget har 35 ägare. Den högsta beslutsfattande makten innehas av medlemmarna och beslutsfattandet är demokratiskt: varje medlem har en röst. Verksamheten leds av verkställande direktören Outi med hjälp av servicechefen Mervi. 

Via har förbundit sig till de internationella principerna för andelslagsverksamhet. Målet är att ständigt och aktivt utveckla branschen så rättvist som möjligt. Vårt långsiktiga utvecklingsarbete har pågått i över 20 år och har gett oss en ställning som experter inom teckenspråkstolkning. Eftersom företaget ägs av tolkar finns det möjlighet till många typer av brainstorming för att utveckla teckenspråksbranschen. 

Styrelsemedlemmarna

Granö_Päivi

Päivi Granö

ordförande

050 432 5487

paivi.grano@osuuskuntavia.fi

Widberg-Palo_Maarit

Maarit Widberg-Palo

vice ordförande

050 447 9773

maarit.widberg-palo@osuuskuntavia.fi

Lehtosaari_Anne

Anne Lehtosaari

sekreterare

050 576 9073

anne.lehtosaari@osuuskuntavia.fi

Uosukainen_Outi

Outi Uosukainen

medlem

050 447 9771

outi.uosukainen@osuuskuntavia.fi

Huhtinen_Hannaliisa

Hannaliisa Huhtinen

medlem

040 703 4869

hannaliisa.huhtinen@osuuskuntavia.fi

Köykkä_Heli

Heli Köykkä

suppleant

050 576 5317

heli.koykka@osuuskuntavia.fi

Sivonen_Laura

Laura Sivonen

suppleant

050 564 4527

laura.sivonen@osuuskuntavia.fi