Hoppa till sidans innehåll

Beställa tolk i nödsituationer

Framsida » I nödsituation

Beställa tolk i nödsituationer

Med nödsituation avses en situation som hotar tolkbeslutsinnehavarens liv, hälsa eller egendom.

Om FPA:s center för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning har stängt och du behöver akut tolkning, kan du direkt kontakta vem som helst av de akuta tolkar som verkar i ditt område. Om det går bra med distanstolkning kan du kontakta vem som helst av tolkarna på listan. Du kan kontakta dem via sms, videosamtal eller samtal. 

Tolken svarar på sin fritid, om möjligt. Om tolken inte svarar, ta kontakt med en annan akut tolk. Vi kan tyvärr inte garantera tolkning i nödsituationer. 

TolkStartar frånDistanstolkningTelefonnummerTolkspråk och -metoder
Nyland
Anitta MalmbergHelsinki (Munkkiniemi)X044 595 22 22svk, suomi, englanti
Kati LaknerHelsinki (Itä-Helsinki)X040 700 77 76svk, vp, suomi, englanti
Kaisa-Maija Rauha Helsinki (Itäinen kantakaupunki)X0400 235 917
svk, vp, ks ja suomi
Eva Salmela Helsinki (Malmi)X040 762 15 63kirjoitustulkkaus suomi
Hannaliisa Huhtinen Helsinki ja KirkkonummiX040 556 48 60svk, srvk, vp, ks, suomi, englanti, ruotsi
Teemu Silvennoinen Vantaa (Länsi)X044 323 56 23svk, vp, suomi, englanti
Elina Rantanen Vantaa (Länsi)X040 515 74 60svk, vp, suomi, englanti
Outi Huusko Keski-Uusimaa, pk-seutuX0400 611 963svk, vp, suomi, englanti
Päivi Masih Nurmijärvi (Rajamäki)X050 447 97 55svk, vp, ks, suomi
Heidi KangasNurmijärviX050 447 96 78,
040 502 75 94
svk, vp, suomi
Hanna Hyödynmaa HyvinkääX050 533 21 15svk, vp, ks, suomi
Åboregionen
Heidi Siivonen NaantaliX050 378 4593,
040 725 64 90
svk, vp, suomi
Johanna Seppälä ParainenX050 370 75 15svk, vp, ks, suomi
Reija RuusunenRuskoX050 471 26 00,
050 325 65 15
svk, vp, suomi
Tammerforsregionen
Mira SuomelaTampereX040 848 99 56svk, vp, ks, suomi, englanti, kirjoitustulkkaus
Terhi KalliomäkiSastamalaX040 561 46 75svk, vp, ks, suomi
Jyväskyläregionen
Laura Pesonen JyväskyläX050 433 66 31 svk, vp, ks, suomi
Bastian UusitaloJyväskyläX044 243 81 95 svk, vp, ks, suomi
Susanna Sowe JyväskyläX040 529 11 73svk, vp, ks, suomi
Piritta Vänttinen JyväskyläX050 527 30 69svk, vp, suomi
Norra Savolax
Taina Rissanen Iisalmi X040 768 54 88svk,vp, ks, suomi, kirjoitustulkkaus
Annu HonkanenIisalmi X040 765 50 21svk,vp, ks, suomi
Uleåborgsregionen och Norra Finland
Laura Sivonen Oulu X050 564 45 27svk, vp, suomi
Sami JärveläOuluX050 353 7831svk, vp, ks, suomi, kirjoitustulkkaus
Päivi Granö Haukipudas/OuluX050 432 54 87,
040 709 32 21
svk, vp, ks, suomi, kirjoitustulkkaus
Anne Lehtosaari KempeleX050 576 90 73,
040 541 11 57
svk, vp, ks, suomi, kirjoitustulkkaus
Maija Laurila Haapajärvi X050 577 18 57svk, vp, ks, suomi, kirjoitustulkkaus
Leena Haho Tyrnävä X040 023 50 09svk, vp, ks, suomi, kirjoitustulkkaus
Laura Ryytty Rovaniemi X050 477 64 40svk, vp, ks, suomi

svk: finskt teckenspråk
srvk: finlandssvenskt teckenspråk
vp: tecknad finska
ks: dövblindtolkning
englanti: tolkning finskt tsp – engelska – finskt tsp
ruotsi: tolkning svenska – finlandssvenskt tsp – svenska
kirjoitustulkkaus: skrivtolkning på finska