Hoppa till sidans innehåll

Distanstolkning

Tolkning av god kvalitet också på distans!

Framsida » Tolkning » Distanstolkning

Tolkning på distans passar många slags situationer, till exempel i arbetslivet, inom hälsovården, i vardagstolkning och i studier. Rätt tolk på rätt plats är i dagens läge enkelt att ordna då tolken på kort varsel kan tolka på distans var än i Finland hen befinner sig. Distanstolkning möjliggör tolkning också i undantagsförhållanden. 

Våra kontor är anpassade för distanstolkning. Där finns teknisk utrustning, internetuppkoppling, rätt bakgrundsfärg på väggarna samt utrymmen som garanterar konfidentialitet.

Teckenspråkstolkningen kan genomföras i samma plattform som själva tillställningen (ett möte, undervisning, övrigt evenemang). Det är också möjligt att delta via en plattform och följa tolkningen i en annan. Om tillställningen till exempel hålls i Teams kan tolkarna tolka parallellt i exempelvis Zoom. 

Skrivtolkning på distans kan genomföras på många sätt med hjälp av ny teknik. Tolkarna och kunden kommer överens om vilken metod som skall användas. Metoder som passar för skrivtolkning är till exempel textning i Zoom, Text on Tap -teknik eller via ett delat dokument. Skrivtolkarna kan till exempel skapa ett Google dokument som de sedan delar så kunderna kan följa med tolkningen där. 

Vi berättar gärna mer om hur man ordnar en distanstillställning så den blir språkligt tillgänglig. Kontaktuppgifter till tolkförmedlingen

Om du har ett tolkningsbeslut som beviljats av FPA kan du beställa tolk via FPA:s center för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Kontaktuppgifter till FPA

Program för distanstolkning som är godkända av FPA

 • Collaborate
 • Discord
 • Etäkitu
 • Facetime
 • Google Docs
 • Googe Duo
 • Google Meet
 • Microsoft Skype for Business
 • Microsoft Teams
 • Signal
 • Text-on-tap
 • WhatsApp
 • Zoom

De kunder som beställer tolkningstjänst direkt från Via kan också använda övriga program.