Hoppa till sidans innehåll

Översättning

Språklig tillgänglighet genom översättning

Framsida » Översättning

Behöver du göra en video språkligt tillgänglig?

Översättning

Vi översätter tillförlitligt och korrekt. Exempel på material som kan översättas är: nyhetsbrev, enkäter, undervisningsmaterial eller pressmeddelanden. Översättningen görs från talat eller skrivet språk till teckenspråk och tvärtom. Våra erfarna mediatolkar tecknar översättningen och du kan sedan använda den som en del av ditt videoklipp. Vi gör översättningar till finskt och finlandssvenskt teckenspråk, internationellt tecknande, finska och svenska.

Textning

Genom att använda textning kan du göra ditt inspelade material ännu mer tillgängligt. Också personer med annan språkbakgrund och de med åldersrelaterad hörselnedsättning har nytta av textning.

Våra samarbetspartner sköter det tekniska genomförandet och bandar in översättningarna.