Hoppa till sidans innehåll

Tolkförmedling

Framsida » Tolkförmedling

Vias tolkförmedling betjänar både kunder och Vias tolkar i hela landet. Tolkförmedlarna jobbar på olika områden med att få rätt tolk på rätt plats. 

Tolkförmedlarna känner de tolkar och lärare som jobbar på deras område och kan rekommendera rätt person för din beställning. Förmedlarna har erfarenhet av många olika slags tolkningstillfällen och kan ge råd också vid krävande tolkarrangemang. Det är gratis att kontakta förmedlarna. 

Nyland

Vardagstolkning Nyland
040 555 1461
helsinki@osuuskuntavia.fi

Studietolkning Nyland
040 765 5031
optu.uusimaa@osuuskuntavia.fi

Åbo och Tammerfors med närområden

040 720 6672
turkutampere@osuuskuntavia.fi

Jyväskylä med närområden

040 765 5039
jyvaskyla@osuuskuntavia.fi

Idensalmi, Uleåborg och Norra Finland

040 594 5842
oulu@osuuskuntavia.fiFörmedlarna

Carlson_Heidi

Heidi Carlson

tolkförmedlare
Idensalmi och Uleåborg med närområden

Ulla Kainulainen

tolkförmedlare
Studietolkning Nyland
samt Jyväskylä med närområden

Heidi Hietaniemi

tolkförmedlingschef

050 309 2279

heidi.hietaniemi@osuuskuntavia.fi

Marja Kirjavainen

tolkförmedlare
Åbo och Tammerfors med närområden

Heli Kivimäki

tolkförmedlare
Vardagstolkning Nyland

Katja Niininen

tolkförmedlare
Jyväskylä med närområden
samt studietolkning Nyland

Salonen_Taru

Taru Salonen

tolkförmedlare
Idensalmi och Uleåborg med närområden