Hoppa till sidans innehåll
Framsida » Priser för tolkning

Priser från och med 1.1.2023

Du kan även be om en offert för alla tjänster.

Moms 24 % tilläggs till alla priser.

Vardagstolkning

 • Normal vardagstolkning                 80 €/h/tolk
 • Krävande vardagstolkning       95 €/h/tolk
 • Tolkning på främmande språk      105 €/h/tolk
 • Rättstolkning                                   120 €/thtolk

Minimifaktureringen är en timme, därefter debiteras varje påbörjad halv timme. För distanstolkning är minimifaktureringen en halv timme, därefter debiteras varje påbörjad kvart.

Med krävande tolkning avses bl.a. tolkning av polisärenden, tolkningar som även kräver översättningar, disputationer och andra motsvarande situationer, kongresser och seminarier, officiella evenemang av föreningar och förbund, samt officiella delar av fester.

Vid över två timmar långa, oavbrutna tolkningar och tolkningar på främmande språk används i regel partolkning. Vid rättstolkning sker tolkningen alltid i par.

Resetid

 • 16 e/h/tolk
 • För resetid faktureras varje påbörjad kvart. För resetiden faktureras inte kvälls- eller veckoslutstillägg.

Pristillägg

 • Lördagstillägg +25 % (kl. 0.00-18.00)
 • Söndagstillägg +100 %
 • Lördag eller helgdagsafton + 100 % (kl. 18:00–24:00)
 • Kvällstillägg +25 % (kl. 18.00-22.00)
 • Nattillägg +40 % (kl. 22.00-06.00)
 • Dövblindtolkning +15 % (tolkningsmetoder för personer med dövblindhet och ledsagning)
 • Inspelning och/eller live-sändning +10 %
 • Akut tolkbeställning 25 €/gång. Avgiften tillkommer i sådana situationer då tolken akut måste inkallas på jobb utanför de ordinära arbetstiderna.

Resekostnader

Resekostnader och dagtraktamenten faktureras enligt tariffer för allmänna färdmedel eller skattestyrelsens gällande beslut.

Avbokningsvillkor

Korta vardagstolkningar

 • avbokning senast 48 timmar före uppdragets början: fakturering 0 %
 • avbokning senast 24 timmar före uppdragets början: fakturering 50 %
 • avbokning mindre än 24 timmar före uppdragets början: fakturering 100 %

Längre beställningar

Avbokningsvillkoren avtalas skilt.