Hoppa till sidans innehåll
Framsida » Priser för tolkning

Priser från och med 1.1.2024

Moms 24 % tilläggs till alla priser.

Vi erbjuder tolkning till och från finskt och finlandssvenskt teckenspråk samt skrivtolkning till finska och engelska. 

Vardagstolkning

Normal vardagstolkning82 €/h/tolk
Krävande vardagstolkning98 €/h/tolk
Tolkning till internationellt tecknande98 €/h/tolk
Tolkning på främmande språk105 €/h/tolk
Rättstolkning 120 €/h/tolk
Förberedelse60 €/h/tolk

Minimifaktureringen är en timme, därefter debiteras varje påbörjad halvtimme. För distanstolkning är minimifaktureringen en halv timme, därefter debiteras varje påbörjad kvart. Tolkningar som räcker högst en dag räknas som vardagstolkning. Är tolkningen längre än så görs en skild offert. 

Med krävande tolkning avses bl.a. tolkning av polisärenden, akademiska tillställningar, myndigheters presskonferenser samt officiella evenemang som ordnas av föreningar och förbund.

Partolkning används i regel vid över två timmar långa, oavbrutna tolkningar och  vid tolkningar på främmande språk, men vi bedömer behovet enligt tillfälle. Vid rättstolkning sker tolkningen alltid i par. 

Tolkning av evenemang och seminarier

Vi gör gärna en skild offert för tolkning av till exempel seminarier, fester, kulturevenemang eller kyrkliga händelser. Då kan vi också beakta eventuellt förberedande arbete (planeringsmöte, översättning, övrig förberedelse, övningar) samt, vid behov, inspelning av tolkningen.

Resetid

 • 16 e/h/tolk
 • För resetid faktureras varje påbörjad kvart. För resetiden faktureras inte kvälls- eller veckoslutstillägg.

Beredskap

 • 25,00 €/h/tolk. 
 • Vi debiterar för beredskap då tolkningen är bokad, men det inte är klart när den börjar. 
 • För beredskap faktureras varje påbörjad kvart. Kvälls- eller veckoslutstillägg faktureras inte. 

Pristillägg

 • Lördagstillägg +25 % (kl. 0.00-18.00)
 • Söndagstillägg och arbete utfört på lördag eller helgdagsafton kl. 18:00–24:00 +100 %
 • Kvällstillägg +25 % (kl. 18.00-22.00)
 • Nattillägg +40 % (kl. 22.00-06.00)
 • Dövblindtolkning +15 % (tolkningsmetoder för personer med dövblindhet och ledsagning)
 • Inspelning och/eller live-sändning +10 %
 • Akut tolkbeställning 25 €/gång. Avgiften tillkommer i sådana situationer då tolken inkallas på jobb utanför de ordinära arbetstiderna

Resekostnader

Resekostnader och dagtraktamenten faktureras enligt tariffer för allmänna färdmedel eller skattestyrelsens gällande beslut.

Avbokningsvillkor

Korta vardagstolkningar

 • avbokning senast 48 timmar före uppdragets början: fakturering 0 %
 • avbokning senast 24 timmar före uppdragets början: fakturering 50 %
 • avbokning mindre än 24 timmar före uppdragets början: fakturering 100 %

Längre beställningar

Avbokningsvillkoren avtalas skilt.